Wykaz firm posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

 

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Telefon / Fax

1.

Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż

Sp. z o.o.

Trzyciąż 99

32-353 Trzyciąż

12 389-41-80

2.

ASEN Wuko Jolanta Mrozowska

 - DODATKOWO WW. FIRMA POSIADA ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE I CZYSZCZENIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

Jerzmanowice

12 389-53-43

502-422-758

3.

ALBA MPGK Sp. z o.o.

Ul. Starocmentarna 2

41-300 Dąbrowa Górnicza

32 262-50-28