Trzyciąż, dnia 16 maja 2013 r.

 

Ogłoszenie - zlecenie na rozbiórkę budynku

 

Gmina Trzyciąż z siedzibą Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż

zleci rozbiórkę budynku Internatu Zespołu Szkół w miejscowości Trzyciąż na działce nr ew. gr. 192/168.

Budynek wykonany z cegły ceramicznej, dwukondygnacyjny, strop drewniany.

Projekt rozbiórki dostępny jest na stronie internetowej www.trzyciaz.ug.pl w zakładce ogłoszenia.

Warunki rozbiórki i termin do uzgodnienia.

Możliwość kompensaty kosztów prac za pozyskanie materiałów z rozbiórki.

Obiekt można oglądać w każdy dzień tygodnia oprócz sobót i niedziel w godzinach 8.00 -15.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzyciąż, pok. Nr 30, tel.(12) 389 40 01 wew. 30

 

Projekt rozbiórki znajduje się pod niniejszym załącznikiem