Jeśli prowadzisz działalnośc gospodarczą, nie masz obowiązku złożenia deklaracj, obowiązkiem jest jednak posiadanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów indywidualną umową z firmami, które uzyskały wpis do działalności regulowanej (podany poniżej).

 

Rejestr działalności regulowanej