O G Ł O S Z E N I E

                                                                                                                                     

Wójt Gminy Trzyciąż ogłasza wyniki konkursu

projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Trzyciąż na rok 2012.

 

Ogłoszenie