ZARZĄDZENIE Nr 4/2012

Wójta Gminy Trzyciąż

z dnia 9 stycznia 2012 roku.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Trzyciąż na rok 2012 oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu.

 

Zarządzenie