O G Ł O S Z E N I E
                                                                             WÓJTA GMINY TRZYCIĄŻ
                                                                               z dnia 3 grudnia 2021 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2021.741 ze zm.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz.U.2020.283 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie będzie odbywać się w dniach od 15 grudnia 2021 r. do 21 stycznia 2022 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również za pośrednictwem strony internetowej Gminy Trzyciąż: http://www.gminatrzyciaz.pl/ w zakładce “Zagospodarowanie przestrzenne”, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Trzyciąż www.bip.malopolska.pl/ugtrzyciaz w zakładce “Zagospodarowanie przestrzenne/Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”.  Projekt planu dostępny będzie również z włączoną wyszukiwarką nieruchomości pod adresem: https://www.trzyciaz.e-mpzp.pl.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, w sali konferencyjnej. Dyskusja zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wymaganych środków ostrożności.

 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2021.741 ze zm.). Uwagi do projektu planu oraz uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2022 r. do Wójta Gminy Trzyciąż:

  • w formie pisemnej - na adres Urząd Gminy Trzyciąż, ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż,
  • w formie elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Gminy Trzyciąż: http://www.gminatrzyciaz.pl/  w zakładce “Zagospodarowanie przestrzenne”, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Trzyciąż  www.bip.malopolska.pl/ugtrzyciaz  w zakładce “Zagospodarowanie przestrzenne/Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi/wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                     Wójt Gminy Trzyciąż

                                                                                                                  mgr inż. Roman Żelazny

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informuję, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Trzyciąż jest Wójt Gminy, z siedzibą: 32-353 Trzyciąż, ul. Leśna 4, woj. małopolskie; pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest pod adresem: https://gminatrzyciaz.pl/aktualnosci/ogloszenia-i-komunikaty/klauzula-rodo

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (uwaga_do_planu.doc)druk - uwaga do planu