Przewodniczący Gminy Trzyciąż zawiadamia o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy, która odbędzie się w trybie zdalnym 25 czerwca o godz. 9.00. Obrady bedzie mozna obserwować na żywo na kanale You Tube Gminy Trzyciąż.

W związku z przedłożeniem przez Wójta Gminy Trzyciąż Raportu o stanie Gminy Trzyciąż za rok 2019, który został opublikowany na stronie internetowej Gminy Trzyciąż, realizując postanowienia znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym  informuję, że każdy mieszkaniec ma prawo zabrać głos w dyskusji o stanie gminy, poprzedzającej udzielenie absolutorium Wójtowi.

Wobec obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej oraz zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego sesja Rady Gminy, podczas której dyskusja się odbędzie, zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym. Mając na uwadze powyższe informuję, że osoby chcące zabrać głos w dyskusji otrzymają taką możliwość, a o ustalenie szczegółów proszę zwracać się do Biura Rady Gminy Trzyciąż tel. 12 389 40 01 wewn. 34 w godzinach pracy Urzędu. Pytania i wnioski można też zgłaszać radnym z poszczególnych miejscowości.

Raport o stanie gminy można znaleźć tutaj: https://bip.malopolska.pl/ugtrzyciaz,m,336087,2019.html

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Zawiadomienie sesja absolutoryjna.doc)Zawiadomienie sesja absolutoryjna.doc72 kB