Zgłoszenie indywidualne kandydatów

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, Komisarz Wyborczy dokonuje uzupełnienia składu komisji spośród zgłoszeń dokonanych indywidualnie przez kandydatów.

 

JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?

 

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie DRUKU ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KOMISJI PRZEZ WYBORCĘ

 

GDZIE ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?

 

Wyborcy mogą indywidualnie zgłaszać swoje kandydatury na Dzienniku Podawczym w siedzie Urzędu Gminy Trzyciąż

 

- w dni robocze do 12 czerwca 2020 r. w godz. 8.00 –15.00

 

KIEDY ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?

 

Termin dokonywania zgłoszeń indywidualnych upływa 12 czerwca 2020 r.

 

UWAGA! Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji! Uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego składów komisji następuje tylko i wyłącznie w przypadku niezgłoszenia przez komitety wyborcze do składu obwodowej komisji wyborczej wymaganej liczby kandydatów!

 

Diety

DIETY Z TYTUŁU CZŁONKOSTWA W OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYNOSZĄ:

 

• Przewodniczący komisji – 500 zł,

• Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,

• Członek komisji – 350 zł.