Okręgowa Komisja Wyborcza nr 104 w Trzyciążu informuje, że w dniach od 17 czerwca 2019r. do 24 czerwca 2019r. w godzinach od 7:30 – 15:30 w Urzędzie Gminy w Trzyciążu, pok. 29 będzie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej w dniu 28 lipca 2019r. Obwieszczenie tutaj

Kandydatury na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej przyjmowane będą w terminie do 5 lipca 2019r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30 w Urzędzie Gminy w Trzyciążu, pok. 29. Obwieszczenie tutaj