Wójt Gminy Trzyciąż Roman Żelazny informuje, że w związku z podjęciem przez Radę Gminy Trzyciąż uchwały w sprawie wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Trzyciąż oraz zmianą numeracji porządkowej nieruchomości na terenie tej miejscowości „z urzędu” zostaną dokonane zmiany w:

 

- systemie meldunkowym

- lokalnym systemie rozliczeniowo-podatkowym (np. podatki od nieruchomości, śmieci). UWAGA – właściciele nieruchomości położonych na terenie innych gmin zobowiązani są poinformować tamtejsze organa podatkowe o zmianie adresu we własnym zakresie.

- zasobach adresowych lokalnego dostawcy wody, czyli Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Trzyciążu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu.

Ponadto Urząd Gminy Trzyciąż przekaże zestawienie nowych adresów do Urzędu Statystycznego, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu Ewidencji Gruntów i Budynków, a także wprowadzi je do systemu, z którego korzysta np. nawigacja satelitarna. Powiadomi też służby ratunkowe i Policję oraz wyśle ogólne powiadomienie o wprowadzeniu nazw ulic do Urzędu Pocztowego w Wolbromiu.

Starostwo Powiatowe w Olkuszu zobowiązało się zawiadomienia o zmianie adresów w Trzyciążu V Wydziału Ksiąg Wieczystych w Olkuszu w dziale pierwszym.

Z obowiązujących przepisów wynika, że zmiana administracyjna adresu zameldowania nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego ani starego prawa jazdy, w którym jeszcze zamieszczano adres (w nowych dokumentach adresu nie ma).

 

Po otrzymaniu urzędowej informacji o zmianie adresu mieszkańcy we własnym zakresie zobowiązani będą do:

- Wymiany dowodów rejestracyjnych pojazdów (władze gminy zwróciły się do Rady Powiatu Olkuskiego z wnioskiem o zmniejszenie opłaty za wymianę tych dokumentów).

- Umieszczenia w widocznym miejscu na nieruchomościach zabudowanych tabliczki z nowym numerem porządkowym, 

- Złożenia informacji o zmianie adresu:

 • we właściwym Urzędzie Skarbowym (druk ZAP-3)
 • w powiatowym oddziale ARMIR
 • w KRUS, 
 • w zakładzie pracy,
 • osoby pobierające emeryturę lub rentę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powinny złożyć informację o zmianie adresu na druku ZUS-ER-WZD-1,

Powinny też zawiadomić o zmianie adresu wszystkie instytucje, z którymi mają podpisane różne umowy, np.:

 • operatora telefonii stacjonarnej bądź komórkowej,
 • bank, 
 • dostawców energii – elektrycznej, gazowej,
 • dostawcę Internetu,
 • agencję ubezpieczeniową,
 • i inne

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Trzyciąża zobowiązane są do dokonania zmiany wpisu w CEiDG (bezpłatnie), a osoby prawne powinny dokonać zmian w KRS.

 

Ważna informacja dla mieszkańców: zmiany obowiązywały będą po otrzymaniu oficjalnej informacji z Urzędu Gminy Trzyciąż o przyznaniu nowego adresu!