W związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemii, ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu zaplanowana na 25 marca 2020 r. XXIV sesja Rady Gminy Trzyciąż zostaje odroczona. O nowym terminie będziemy informowali.