Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż przy współpracy Leśnictwa Trzyciąż informują, że XII Rajd „Dłubnia u źródeł” odbędzie się 20 września 2019 roku.
Hasło tegorocznej edycji Rajdu brzmi: „Tamte Wrześniowe Dni”.
Celem imprezy będzie propagowanie turystyki pieszej, uczczenie 80 - tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, rozwijanie wiedzy o wydarzeniach wojny i okupacji związanych z naszą Małą Ojczyzną.