Punkt Konsultacyjno - Informacyjny jest czynny w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:30 w Urzędzie Gminy Trzyciąż – parter pok. nr 9 oraz pod numerem tel. (12) 389 49 34.

Dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym pełni Ilona Rdest (pracownik socjalny, członek GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego), która zajmuje się:

 • udzielaniem informacji z zakresu form pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom doświadczającym przemocy domowej
 • indywidualnymi działaniami motywacyjnymi
 • wsparciem uzależnionych podejmujących leczenie,
 • udostępnieniem materiałów dotyczących problemów alkoholowych

 

WSZYSTKIE PORADY I KONSULTACJE  UDZIELANE W PUNKCIE KONSULTACYJNO-INFORMACYJNYM SĄ BEZPŁATNE!!!

 Ponadto pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom doświadczającym przemocy domowej udzielają:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzyciążu
 • Ośrodek jest czynny w poniedziałki w godz 8-16 i wod wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:30, tel.  12/389 49 34
 • Komisariat Policji w Wolbromiu, ul. Krakowska 17, tel. 32/649 33 50, 32/ 649 33 58
 • Punkt Interwencji Kryzysowej ( przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie), ul. Piłsudskiego 21; 32-300 Olkusz, tel. 32/ 641 32 92, 32/ 641 32 97, 32/ 643 39 41, 32/ 643 39 46 wew. 21
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie  „NIEBIESKA LINIA”, tel. 801 12 00 02 - telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-22:00 oraz w niedziele i święta w godz.8:00-16:00. W środę w godz. 18:00-22:00 dyżurują prawnicy

 

Najbliższe dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pełnione będą w następujących dniach:

 • 13 października 2020 r.
 • 3 listopada 2020 r.
 • 1 grudnia 2020 r.