Wszyscy mężczyźni urodzeni w 2001 r. z terenu Gminy Trzyciąż, którzy otrzymali wezwania do stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską w dniu 31.03.2020 r. oraz 01.04.2020 r. oraz kobiety, które otrzymały wezwanie na 02.04.2020 r. NIE MUSZĄ dopełniać tego obowiązku we wskazanym terminie.

O nowym terminie kwalifikacji wojskowej osoby nią objęte informowane będą stosowną korespondencją oraz za pośrednictwem obwieszczeń.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji szczególnie wśród mężczyzn rocznika 2001.