Dzięki pozyskanej przez Gminę Trzyciąż dotacji z projektu pod nazwą „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS” mieszkańcy Tarnawy i okolic już wkrótce będą mogli  korzystać ze zmodernizowanego boiska przy budynku po byłej szkole. Plac przy szkole zmieni się w ogólnodostępne, atrakcyjne miejsce aktywności sportowej i rekreacyjnej, stwarzając tym samym nowe możliwości spędzania wolnego czasu.

Plac przyszkolny, pełniący dotychczas funkcję niezbyt doskonałego boiska do piłki nożnej zostanie zmodernizowany. Pomoże w tym przyznana przez Sejmik Województwa Małopolskiego dotacja w wys. 55 tys. zł, czyli o 29 tys. mniejsza niż wnioskowała Gmina, która pozwoli na niwelację terenu i utworzenie trawiastego boiska do piłki nożnej o wymiarach  około 40 x 65m.  Ze względu na sąsiedztwo drogi konieczne będzie wykonanie ogrodzenia wraz z piłkochwytami od strony bramek. Powstanie też podstawowa infrastruktura, m.in. bramki i ławki dla zawodników.

- Widząc zapał lokalnej młodzieżowej drużyny piłkarskiej podczas rozgrywek, które odbyły się podczas zimowych ferii sołtys Tarnawy Jarosław Półtorak zwrócił się do mnie z wnioskiem o poprawę warunków uprawiania piłki na lokalnym boisku przy byłej szkole. Argumentował, że młodzi piłkarze, chcąc trenować w lepszych warunkach muszą korzystać z boisk w innych miejscowościach, a jest potencjał, by stworzyć im dobre warunki do treningów na miejscu. W społeczności lokalnej, zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców, widzimy również zainteresowanie innymi dyscyplinami sportu, a boisko przy budynku szkolnym znakomicie wypełni lukę w infrastrukturze sportowej, jako miejsce bezpieczne, gdzie młodzież i dzieci spędzi czas pożytecznie dla własnego zdrowia i kondycji. We wsi funkcjonuje też młodzieżowa drużyna pożarnicza, która również będzie mogła trenować sprawność na nowym boisku – wyjaśnia wójt Roman Żelazny.

Projekt „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” przewiduje dofinansowanie zadań związanych z budową, rozbudową, wymianą nawierzchni lub rewitalizacją m.in. ogólnodostępnych boisk piłkarskich, lekkoatletycznych i wielofunkcyjnych, siłowni plenerowych i skateparków. Wsparciem w łącznej wysokości ponad 9 mln. zł zostaną objęte zadania realizowane przez 70 samorządów z Małopolski, dotyczące modernizacji placów sportowo-rekreacyjnych, sprzyjających aktywności fizycznej, wyposażonych w urządzenia typu street workout.