Gmina Trzyciąż otrzymała dotację z rządowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Maluch +” edycja 2021. Dofinansowanie trafi do Żłobka Samorządowego „Czas na maluchy” w Trzyciążu na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

Żłobek Samorządowy „Czas na maluchy” w Trzyciążu otrzyma dotację celową w wysokości 24 000 zł w ramach Modułu 2 programu Maluch+ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych z udziałem wcześniejszych edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.