Fundusz Rozwoju

Przewozów Autobusowych

 

 

W grudniu 2021 korzystając z dopłat od Wojewody Małopolskiego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej utworzono kolejną linię komunikacyjną: Ściborzyce – Małyszyce – Imbramowice – Glanów – Porąbka – Sucha – Podchybie – Trzyciąż – Jangrot – Michałówka i zawarto umowę, która obowiązuje do dnia 31. 12. 2022r. z Panem Januszem Siołą Firma P.U.H. „SIOŁA TRANS”. Przewidywana kwota pokrycia deficytu ze środków własnych organizatora – Gminy Trzyciąż wyniesie: 13 608,00 zł, a całkowita przewidywana kwota dopłaty ze środków funduszu wyniesie 81 648,00 zł

W tym samym okresie zawarto umowy na trasę: Porąbka – Michałówka z JKA-BUS Sp. z o.o. Przewidywana kwota pokrycia deficytu ze środków własnych organizatora – Gminy Trzyciąż w 2022 r. wyniesie: 28 224,00 zł, a całkowita przewidywana kwota dopłaty ze środków funduszu wyniesie 169 344,00 zł

Podpisano również umowę z Panem Januszem Siołą Firma P.U.H. „SIOŁA TRANS” na trasę: Tarnawa – Michałówka. Przewidywana kwota pokrycia deficytu ze środków własnych organizatora w 2022 r. wyniesie: 9 576,00 zł, a całkowita przewidywana kwota dopłaty ze środków funduszu wyniesie 57 456,00 zł

Umowy obowiązują do dnia 31. 12. 2022r.