Fundusz Rozwoju

Przewozów Autobusowych

 

W związku z problemami transportowymi osób, które występują na naszym terenie, zwłaszcza brak dojazdu do miejscowości Porąbka, Ściborzyce, Małyszyce, Imbramowice, Tarnawa, Milonki, Zadroże i połączenia z miastem powiatowym, Gmina Trzyciąż jest od kilku lat organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.

W listopadzie 2021 r. korzystając z dopłat od Wojewody Małopolskiego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zawarto umowy z Panem Adamem Przybkiem Trans-Bek i Januszem Siołą Firma P.U.H. „SIOŁA TRANS” i uruchomiono dwie nowe linie komunikacyjne:

  1. Tarnawa – Milonki – Zagórowa – Zadroże – Trzyciąż – Jangrot – Michałówka. Maksymalna rekompensata dla przewoźnika wyniosła 9 310,00 zł, w tym dopłata ze środków funduszu wyniosła 7.980,00 zł, a ze środków własnych gminy – 1 330,00 zł.,
  2. Porąbka – Sucha – Podchybie – Trzyciąż – Jangrot – Michałówka. Maksymalna rekompensata dla przewoźnika wyniosła 13 720,00 zł, w tym dopłata ze środków funduszu wyniosła 11 760,00 zł, a ze środków własnych gminy - 1960,00 zł.

Umowy obowiązują do dnia 31. 12. 2021 r.