Plan dystrybucji jodku potasu - DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Gmina Trzyciąż przygotowała plan dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego będzie odbywać się w specjalnych punktach zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej.

Obecnie na terenie naszego kraju nie występuje jakiekolwiek zagrożenie radiacyjne dlatego też działania podejmowane przez naszą gminę mają charakter prewencyjny.

Należy pamiętać, że przyjmowanie tabletek jodku potasu na własną rękę w sytuacji gdy nie występuje zagrożenie radiacyjne, w żaden sposób nie chroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy nuklearnej w przyszłości. Przyjmowanie jodku potasu w sytuacji gdy nie występuje taka konieczność jest odradzane przez lekarzy i specjalistów, a także może prowadzić do powikłań w przyszłości. W razie wątpliwości co do stanu swego zdrowia, przed przyjęciem jodku potasu należy zasięgnąć opinii lekarza.

W załączniku znajdują się szczegółowe zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu oraz adresy punktów dystrybucji preparatu.

W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, Gmina Trzyciąż będzie informować o konieczności udania się do punktów dystrybucyjnych za pomocą mediów oraz dźwiękowych sygnałów alarmowych emitowanych przez pojazdy jednostek OSP.