Drukuj

Pierwszą sesję Rady Gminy Trzyciąż inaugurującą kadencję samorządową 2018-2023 komisarz wyborczy w Krakowie zwołał na 21 października 2018 r. Podobnie jak miało to miejsce w innych gminach nowo wybrani radni oraz wójt otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Dokonano też wyboru prezydium rady.

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z 7 listopada 2018 r. pierwsza sesja Rady Gminy Trzyciąż miała charakter organizacyjny. Po jej oficjalnym otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad, przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Trzyciążu Bronisława Idzik  wręczyła zaświadczenia 15 wybranym 21 października br. radnym.

Przypomnijmy, że w Radzie Gminy Trzyciąż zasiądą radni startujący w wyborach z czterech komitetów wyborczych:

KKW Przyjazna Gmina Trzyciąż uzyskał 9 mandatów, a zdobyli je:

Gajda Lucjan – 112 głosów

Kuś Andrzej – 131

Kuś Radosław - 112

Czapnik Przemysław – 156

Furgał Przemysław – 148

Dziuba Andrzej – 145

Głowacka Beata – bez głosowania

Grzywa Józef – 98

Kubik Adam – 68

 

KW Prawo I Sprawiedliwość (4 mandaty)

Papaj Bernadetta – 129

Szymczyk Adrian – 139

Makowski Grzegorz – 143

Latos Karolina – 191

KKW Agnieszki Paluch (1 mandat)

Konstanty Urszula – 117

KKW Zbigniewa Kocjana (1 mandat)

Zbigniew Kocjan – 148

Zanim dokonano wyboru nowego przewodniczącego rady obrady poprowadził radny senior, którym w tej kadencji jest Zbigniew Kocjan. W kolejnych punktach porządku obrad radni przyjęli regulamin wyboru przewodniczącego, ustalili liczbę zastępców i regulamin ich wyboru. W głosowaniu tajnym na przewodniczącego Rady Gminy Trzyciąż po raz czwarty z rzędu został wybrany Lucjan Gajda, którego poparło 9 radnych. Jego kontrkandydat – Zbigniew Kocjan uzyskał 5 głosów. W głosowaniu oddano jeden nieważny głos. Z poparciem 10 głosów wiceprzewodniczącym rady został Adam Kubik. Drugi kandydat – Zbigniew Kocjan uzyskał 5 głosów.  

W ostatnim punkcie obrad przewodnicząca GKW wręczyła zaświadczenie o wyborze na wójta Romanowi Żelaznemu, który następnie złożył ślubowanie. Nowy-stary wójt będzie sprawował władzę w gminie Trzyciąż już czwartą kadencję z rzędu.

Dziękując za zaufanie wyborców zarówno przewodniczący Lucjan Gajda, jak i wójt Żelazny deklarowali współpracę ze wszystkimi radnymi, bez względu na to z jakiego komitetu wyborczego startowali. Wójt przedstawił też nowym radnym plan pracy na najbliższe tygodnie.