Zarządzenie Wójta Gminy Trzyciąż w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Szczegóły w załącznikach: