Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu przekazał obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2018 roku dla Gminy Trzyciąż oraz okresowe oceny jakości wody ze wszystkich czynnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zaopatrujących w 2018 roku teren Gminy Trzyciąż w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

Szczegóły do wglądu dla mieszkańców w załączniku. - TUTAJ

Wójt Gminy Trzyciąż zatrudni kierowcę autobusu szkolnego AUTOSAN. Wymagane prawo jazdy kat. D z badaniami dopuszczającymi do zawodowego kierowania autobusem. Inne warunki do omówienia z Wójtem Gminy Trzyciąż po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania. 

Telefon: (12) 389-40-01 wewnętrzny 16. 

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż informuje, że Sesja Rady Gminy odbędzie się 06.03.2019 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzyciąż. Porządek obrad w załączeniu

 Harmonogram zebrań wiejskich w 2019 roku.