Wójt Gminy Trzyciąż informuje, iż w dniu 02 listopada 2018 r. (piątek) Urząd Gminy w Trzyciążu będzie nieczynny. 

Gmina Trzyciąż

ogłasza ofertę na

najem terenu o powierzchni 150 m2 INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES( działka nr ew. 107/15 ) położonego w miejscowości Trzyciąż

z przeznaczeniem na stoiska  gastronomiczne

  podczas

XII Święta Ziemniaka w Gminie Trzyciąż

w dniu 30.09.2018 r.

cena minimalna : 2.000,00 brutto za  najem  terenu

termin najmu: od dnia  29.09.2018 r., do dnia 01.10.2018 r.

termin składania ofert: od dnia 30.08.2018 r., do dnia 07.09.2018r, do godz. 14 ºº

na adres: Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż

informacja:  123894001w.16

Oferta cenowa powinna zawierać:
- proponowana kwotę brutto za wynajem powierzchni pod  w/w stoiska 
- Oferent, który zadeklaruje najlepsze warunki finansowo-organizacyjne zobowiązany będzie do podpisania umowy z Organizatorem oraz wpłacenia zadeklarowanej kwoty na jego konto w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Uwagi:

  • Na stoiska gastronomicznych posadowionych na wynajętym terenie obowiązuje zakaz sprzedaży piwa  oraz innego rodzaju alkoholi
  • Zamawiający udostępnia dostęp do prądu w ramach mocy  którą posiada – urządzenia przekraczające możliwości techniczne Zamawiającego zobowiązane są do zabezpieczenia prądu we własnym zakresie .
  • Oferent/Wykonawca zobowiązuje się do podpisania oświadczenia stwierdzającego, że posiada wszystkie prawnie wymagane zezwolenia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem oferty oraz posiada wiedzę, doświadczenie, niezbędne atesty, ubezpieczenia OC
  • Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do montażu i demontażu na własny koszt urządzeń gastronomicznych, zadbanie o estetykę, utrzymania na wyznaczonym terenie porządku i czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    Oferent/Wykonawca zapewni bezpieczną obsługę w/w urządzeń.
  • Oferent/Wykonawca odpowiada na wydzierżawionym terenie  za bezpieczeństwo ludzi i mienia .

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem.