W załączniku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 100/2018

Wójta Gminy Trzyciąż z dnia 12.12.2018r.

OGŁOSZENIE

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( t j. Dz. U. Z 2018, poz.450 z późn. zm.)

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż (biuro) są nieczynne

 

Wójt Gminy Trzyciąż

Informuje, iż w dniu 24 grudnia 2018 r. (Poniedziałek) Urząd Gminy w Trzyciążu 

BĘDZIE NIECZYNNY