Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że dnia 18.01.br od godz. 13:30 do godz. 21:00 na obszarze województwa małopolskiego po osłabnięciu prędkości wiatru prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -4 st. C
do -2 st. C, przy gruncie -5 st. C.

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż zaprasza do udziału w konkursie literackim na wspomnienia związane z 100 rocznicą Powstania Styczniowego na terenie Gminy Trzyciąż w roku 1963r. Konkurs trwa do 19.01.2019r.

Informujemy, że najbliższe dyżury w Punkcie Konsultacyjno–Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pełnione będą w następujących dniach:

  • 08.01.2019r.
  • 05.02.2019r.
  • 05.03.2019r.