Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Trzyciąż z dnia 12 lutego 2019 r.  w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Trzyciąż konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian w Statutach Sołectw Gminy Trzyciąż.

Do dnia 19 stycznia 2019r. zgodnie z regulaminem do siedziby Organizatora  napływały prace na  konkurs .Na konkurs wpłynęło 9 prac odpowiadających  założeniom konkursu .
Warunkiem uczestnictwa w konkursie było napisanie pracy ujętej w dowolną formę literacką (poezja,esej,wspomnienie,kartka z pamiętnika, reportaż, opowiadanie, rozprawka). Praca mogła być przygotowana przez samego uczestnika wydarzenia lub członka rodziny (np. wnuczek opowiada usłyszane i zapamiętane wspomnienia nieżyjącego dziadka).
Do dnia 19 stycznia 2019r. zgodnie z regulaminem do siedziby Organizatora  napływały prace na  konkurs .Na konkurs wpłynęło 9 prac odpowiadających  założeniom konkursu .

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że dnia 18.01.br od godz. 13:30 do godz. 21:00 na obszarze województwa małopolskiego po osłabnięciu prędkości wiatru prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -4 st. C
do -2 st. C, przy gruncie -5 st. C.