Wójt Gminy Trzyciąż zatrudni kierowcę autobusu szkolnego AUTOSAN. Wymagane prawo jazdy kat. D z badaniami dopuszczającymi do zawodowego kierowania autobusem. Inne warunki do omówienia z Wójtem Gminy Trzyciąż po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania. 

Telefon: (12) 389-40-01 wewnętrzny 16. 

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż informuje, że Sesja Rady Gminy odbędzie się 06.03.2019 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzyciąż. Porządek obrad w załączeniu

 Harmonogram zebrań wiejskich w 2019 roku.

Zarządzenie  Nr 13/2019 Wójta Gminy Trzyciąż  z dnia 12 lutego 2019 r.w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Trzyciąż na rok 2019 oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu.