Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Aby przygotować wniosek niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości zalegających folii w gospodarstwach.

Rolników zainteresowanych odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: siatki i sznurek do owijania balotów, - opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag proszę o pilne wypełnienie wniosku.

Wnioski będą przyjmowane - do dnia 26 listopada 2019 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Trzyciążu (decyduje data wpływu).

Dopiero na podstawie informacji zebranych z wypełnionych formularzy gmina będzie mogła przygotować wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW. Odbiór i utylizacja odpadów niezgłoszonych w terminie, czyli od rolników, którzy nie wypełnią na czas formularza nie będzie możliwy.

W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

 

Wniosek jest dostępny pod tym linkiem!

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że do godz. 24:00 dnia 30.09 br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

 

Regulamin - TUTAJ