Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że do godz. 24:00 dnia 30.09 br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

 

Regulamin - TUTAJ

Zawiadomienie

o zmianie numeru rachunku bankowego

do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art.1 pkt. 17 (Dz. U. z 2019r. poz. 1579)., która to nakłada na gminy obowiązek wydzielenia konta na ewidencjonowanie wpłat za odpady komunalne z dniem 06.09.2019r.

 

Wpłaty należy dokonywać na   nowy numer rachunku bankowego:

 

  KBS O/ Miechów Filia Trzyciąż

 53 8591 0007 4200 0520 0097 0569