Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2019 r. poz. 2475 ze zm.) Gmina Trzyciąż ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 11:30
do godz. 22.30 dnia 28.05. br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 22.05. br. do godz. 07:00 dnia 23.05. br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się lokalnie spadek temperatury do 1 oC, przy gruncie do - 2 oC.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 00:30 do godz. 06:30 dnia 13.05. br. prognozuje się temperaturę minimalną od – 1 oC do 1 oC, przy gruncie od - 3 oC do 0 oC.