HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon.

Gmina Trzyciąż - Marzec 2020 r.

SOŁECTWOZużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (odbiór sprzed posesji)Odpady Wielkogabarytowe (odbiór sprzed posesji)Zużyte opony (odbiór sprzed posesji)

Trzyciąż

Podchybie

25.03.2020 r.23.03.2020 r.27.03.2020 r.

Zadroże

Milonki

25.03.2020 r.25.03.2020 r.27.03.2020 r.
Glanów, Sucha, Michałówka, Pod Michałówką, Jangrot, Cieplice, Porąbka, Imbramowice, Małyszyce, Ściborzyce, Zagórowa, Tarnawa25.03.2020 r.26.03.2020 r.27.03.2020 r.

 

UWAGA!!!! 

- Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony należy gromadzić w wydzielonym miejscu przed bramą wjazdową, tak aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości oraz nie stanowiły zagrożenia dla pojazdów oraz dla pieszych.

 

- OPONY TYLKO OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (BEZ FELG), MAKSYMALNIE 8 SZT!!!

- ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 7:00! 

 

- Odpady budowlane jak również powstałe w wyniku świadczonych usług produkcji w tym rolnictwie należy zlecić (na koszt zlecającego) odbiór i transport tych odpadów przedsiębiorcy świadczącemu tego typu usługi (wpisanego w rejestr działalności regulowanej Gminy Trzyciąż).