Zawiadomienie

o zmianie numeru rachunku bankowego

do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art.1 pkt. 17 (Dz. U. z 2019r. poz. 1579)., która to nakłada na gminy obowiązek wydzielenia konta na ewidencjonowanie wpłat za odpady komunalne z dniem 06.09.2019r.

 

Wpłaty należy dokonywać na   nowy numer rachunku bankowego:

 

  KBS O/ Miechów Filia Trzyciąż

 53 8591 0007 4200 0520 0097 0569