Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych

gminy Trzyciąż

 

Na podstawie Art. 21 ust. 4,5 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. 2022 poz. 672 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Trzyciąż od dnia 20 czerwca 2022 r. do 20 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Trzyciążu, Referat  Rolnictwa, Środowiska i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 16, piętro 1, w godzinach pracy Urzędu od 9°° - 12°° oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Trzyciąż.

 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 20 lipca 2022 r.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ochocka 14, na podstawie ewidencji gruntów
i budynków uzyskanej z zasobów Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

 

 

WÓJT GMINY TRZYCIĄŻ

 

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (20220608_144022_BRN3C2AF489BC51_008495.pdf)20220608_144022_BRN3C2AF489BC51_008495.pdf