Do dnia 19 stycznia 2019r. zgodnie z regulaminem do siedziby Organizatora  napływały prace na  konkurs .Na konkurs wpłynęło 9 prac odpowiadających  założeniom konkursu .
Warunkiem uczestnictwa w konkursie było napisanie pracy ujętej w dowolną formę literacką (poezja,esej,wspomnienie,kartka z pamiętnika, reportaż, opowiadanie, rozprawka). Praca mogła być przygotowana przez samego uczestnika wydarzenia lub członka rodziny (np. wnuczek opowiada usłyszane i zapamiętane wspomnienia nieżyjącego dziadka).
Do dnia 19 stycznia 2019r. zgodnie z regulaminem do siedziby Organizatora  napływały prace na  konkurs .Na konkurs wpłynęło 9 prac odpowiadających  założeniom konkursu .

W dniu 31.01.2019r. Komisja Konkursowa w składzie:
1. Elżbieta Dziasek -Zarząd „Stowarzyszenia Dłubnia u Źródeł”    
2. Bożena Kościej – dyrektor BIOAK
3. Ewa Dróżdż -  gł. specjalista BIOAK
po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, poddała artystycznej i merytorycznej ocenie .
Komisja oceniając prace doceniła w nich podzielenie się własnymi lub zasłyszanymi od członków rodziny wrażeniami, emocjami i przeżyciami dotyczącymi wydarzeń historyczno-patriotycznych w Imbramowicach związanych z 100 rocznicą Powstania Styczniowego na terenie Gminy Trzyciąż w  w roku 1963r.
W związku z tym iż wspomnienia stały się dokumentem świadków wydarzeń,członkowie komisji postanowili nie wyłaniać zwycięzców w poszczególnych kategoriach a nagrodzić wszystkich uczestników konkursu .
Nagrodzeni:
Pani Alfreda Zając
Pani Barbara Głowacka
Pani  Maria Kordys
Pani Agnieszka  Wojciechowska
Pan Stanisław Nowicki
Pan Stanisław Gajda
Pan Kazimierz Tabak
Pan Krzysztof Łasiński
oraz mieszkaniec Krakowa pochodzący z Imbramowic

Wszystkie prace nadesłane na konkurs  zgodnie z regulaminem przeszły  na własność organizatorów.

Wręczenie nagród przez Wójta Gminy Trzyciąż Romana Żealaznego, odbyło się podczas spotkania seniorów w Organistówce  w Imbramowicach.