Lista osób wyłonionych w ramach naboru pracowników do projektu "Czas na maluchy - żłobek w Trzyciążu"na podstawie  oceny  złożonego  zgodnie z ogłoszeniem z dnia  12 listopada 2019r. https://gminatrzyciaz.pl/aktualnosci/rekrutacja-do-projektu-czas-na-maluchy-zlobek-w-trzyciazu,  kompletu dokumentów oraz  rozmowy kwalifikacyjnej .

Opiekun / opiekunka dziecięca  3,75 etatu:

1.Klaudyna Izdebska

2.Dagmara Bieniecka

3. Agata Gajda

4.Roksana Gamrat

 

 Sprzątaczka  1/2 etatu

1. Barbara Bryzik

 

 Pielęgniarka/pielęgniarz - 1/4 etatu ( umowa cywiloprawna)

1.Iwona Wiercioch

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach.

Realizacja projektu odbywa się z poszanowaniem zasady równości szans oraz niedyskryminacji.