Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE wyniku  otwartego  konkursu  ofert  nawybór realizatora całości zadania publicznego wzakresie aktywizacji społecznej dla uczestnikówprojektu realizowanego przez GminnyOśrodek Pomocy Społecznej wTrzyciążu oraz Urząd GminyTrzyciąż pod nazwą "Szansa narozwój w Gminie Trzyciąż" w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata2014 – 2020, Oś priorytetowa IX.Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1