Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Tarnawa-Milonki-Zadroże-Trzyciąż-Jangrot-Michałówka. Treść ogłoszenia w załączniku

Załącznik:

2021 Ogłoszenie Tarnawa.pdf