Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Ściborzyce-Małyszyce-Imbramowice-Glanów-Sucha-Podchybie-Trzyciąż-Jangrot-Michałówka. Treść ogłoszenia w załączniku

Załącznik:

2021 Ogłoszenie Ściborzyce.pdf