Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 2 i ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2019 r. poz. 2475 ze zm.) Gmina Trzyciąż ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

  1. Nazwa i adres organizatora transportu zbiorowego

Gmina Trzyciąż

Ul. Leśna 4

32-353 Trzyciąż

 

  1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

 

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz

Publiczny transport zbiorowy-autobusowy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Trzyciąż na linii komunikacyjnej:

Tarnawa – Milonki – Zadroże – Trzyciąż – Jangrot – Michałówka

 

  1. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

     30.11.2020 r.

 

  1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Od dnia 01. 01. 2021 r. - do dnia 31. 12. 2021 r.

 

  1. Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2475 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

 Szczegóły w załączniku - TUTAJ!