Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Trzyciąż z dnia 12 lutego 2019 r.  w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Trzyciąż konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian w Statutach Sołectw Gminy Trzyciąż.