Zarządzenie  Nr 13/2019 Wójta Gminy Trzyciąż  z dnia 12 lutego 2019 r.w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Trzyciąż na rok 2019 oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu.