Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu przekazał obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2018 roku dla Gminy Trzyciąż oraz okresowe oceny jakości wody ze wszystkich czynnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zaopatrujących w 2018 roku teren Gminy Trzyciąż w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

Szczegóły do wglądu dla mieszkańców w załączniku. - TUTAJ