Trzyciąż, dnia 27.11.2019r

 

Załącznik  Nr 2  do „Procedury naboru na wolne

stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska

urzędnicze w Urzędzie Gminy Trzyciąż.”

 

 

 

 

LISTA   KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

 

Dyrektor Żłobka Samorządowego „Czas na maluchy” w Trzyciążu

(1/8 etatu)

 

(NAZWA STANOWISKA PRACY)

 

 

            Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Klaudyna Izdebska

Jangrot

 

 

 Wójt Gminy Trzyciąż

mgr inż. Roman Żelazny

https://bip.malopolska.pl/ugtrzyciaz,a,1692548,lista-kandydatow-spelniajacych-wymagania-formalne-dyrektor-zlobka-samorzadowego-czas-na-maluchy-w-tr.html