Starostwo Powiatu Powiatowe w Olkuszu

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od 22 grudnia 2021 roku do 11 stycznia 2022 roku w siedzibie Nadleśnictwa oraz RDLP w Katowicach (w Wydziale Urządzania Lasu) zostanie wyłożony do konsultacji społecznych projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Olkusz na lata 2022-2031 opracowywanego wg stanu na 01.01.2022 r.

Ogłoszenie mieści się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu pod TYM! linkiem.

A także na stronie GOV.pl (Serwis RP).