Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że do godz. 17:00 dnia 24.08.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 40 mm.
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych i zapobiegawczych oraz poinformowanie odpowiednich jednostek i służb.