Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 00:30 do godz. 06:30 dnia 13.05. br. prognozuje się temperaturę minimalną od – 1 oC do 1 oC, przy gruncie od - 3 oC do 0 oC.