Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty

Szanowni Świadczeniobiorcy,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzyciążu informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ,,Dobry Start" 300+ na kolejny okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną (papierową) i od 1 lipca 2020 r. online

 Nadmieniamy, iż prawo do świadczeń wychowawczych 500+ ustalone jest do 31 maja 2021r.
Wnioski na kolejny okres świadczeniowy będziemy przyjmować od 1 kwietnia 2021r. (drogą papierową), natomiast od 1 lutego 2021r. będzie można składać wnioski drogą elektroniczną na okres świadczeniowy 2021/2022.