Informujemy, że najbliższe dyżury w Punkcie Konsultacyjno–Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pełnione będą w następujących dniach:

  • 08.01.2019r.
  • 05.02.2019r.
  • 05.03.2019r.