Gmina Trzyciąż informuje o wyłożeniu do publicznej informacji Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Link do MPZP: https://drive.google.com/drive/folders/142e8rTJw22p_ax3KZGJcjK0vxZjrt1_H?usp=sharing