W dniu 27.12.2019 R. Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 20/2019 Wójta Gminy Trzyciąż z dnia 14 listopada 2019r.wyłoniła uczestników projektu zgodnie z przyjętymi kryteriami rekrutacji .
Po przeanalizowaniu złożonych w terminie i kompletnych - 32 formularzy wraz z oświadczeniami na I etapie rekrutacji oraz 32 dostarczonych oświadczeń o dochodach na II etapie rekrutacji , do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 25 uczestników:

1. Karolina Adamska
2. Monika Szymczyk
3. Kinga Żurek
4. Barbara Zaręba
5. Żaneta Konstanty
6. Barbara Pawlik
7. Aneta Trepka
8. Agata Gajda
9. Agnieszka Bugaj
10. Roksana Gamrat
11. Klaudia Piega
12. Olga Rams - Gumula
13. Marta Siwiecka
14. Sylwia Pasich
15. Edyta Kieczyńska
16. Kinga Kurach
17. Karolina Żerdka
18. Michał Kućmierz
19. Justyna Pułtorak
20. Urszula Więckowska- Gajda
21. Justyna Grzywnowicz
22. Półtorak Natalia
23. Sylwia Osolińska
24. Dorota Tracz
25. Katarzyna Pawłowska

W związku z większą ilością chętnych , zgodnie z regulaminem rekrutacji została utworzona list rezerwowa:
1 Piotr Piechota
2 Joanna Gądek
3 Sylwia Mardyła
4 Kamil Ciępka
5 Marta Stompel
6 Iga Mężyk- Krzyżanowska
7 Anna Krawiec